· Nama :

Yang Amat Arif Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar, PhD.

· Jawatan :

- Ketua Hakim Syarie Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :