· Nama :

Yang Berhormat Dato' Mohammed Khusrin bin Haji Munawi
D.S.I.S., A.S.A., P.P.T.

· Jawatan :

- Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
(2011 Sehingga Sekarang)
- Pengarah, Jabatan Agama Islam Selangor (2005-2010)
- Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kajang (2004-2005)
- Yang Dipertua, Majlis Daerah Kuala Langat (2000-2004)

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :