· Nama :

Yang Arif Dato' Mohd Zawawi bin Salleh
D.S.S.A.

· Jawatan :

- Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia
- Penasihat Undang-undang Negeri Selangor (1999-2003)

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :