· Nama :

Yang Amat Dihormati Tengku Indera Pahlawan Tengku Putra Alhaj bin Tengku Azman Shah Alhaj
D.S.S.A., D.J.M.K.

· Jawatan :

- Ahli Dewan di-Raja Selangor
- Orang Besar Istana
- Kerabat Diraja Selangor
- Pengerusi Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :