· Nama :

Yang Berbahagia Tan Sri Haji Abu Kassim bin Mohamed
P.S.M.,S.S.A.P.,D.I. M. P., D.S.P.N.,J.M.N.

· Jawatan :

- Naib Presiden Persatuan Pihak Berkuasa Anti Rasuah Antarabangsa (IAACA), 2013

- Timbalan Pengerusi Lembaga Pentadbir, International Anti - Corruption Academy (IACA), Laxenburg, Austria, Tahun 2012

- Ahli International Expert Group on Corruption (IGEC) INTERPOL (1997-2011)

- Lembaga Penasihat Jawatankuasa Akademik, The International Anti- Corruption Academy (IACA), Vienna, (2010 -2012)

- Penganugerahan Individu Keempat Daripada 100 Orang Paling Berpengaruh Dalam Etika Perniagaan oleh Ethisphere Institut tahun 2010

· No Kod :

- S.S.I.S

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :