· Nama :

Yang Amat Berbahagia Tuan Aubry Rahim Mennesson

· Jawatan :

- Pernah Mengetuai Dua Syarikat Di Paris:

1. 'Division Creative, An Audiovisual and Cultural Production Company'

2. Syarikat Agensi Komunikasi -'GROUPE BEDC'

- Pengarah Eksekutif, Aden Limited

- Pengarah Urusan, Light Cibles Malaysia

· No Kod :

- S.S.I.S

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :