· Nama :

Yang Amat Berbahagia Tuan Colin Salem Parbury

· Jawatan :

Pengarah, Penerbit dan Penulis Filem Pendek 'Adrenalin' yang terpilih dan ditayangkan di Serata Dunia

· No Kod :

- S.S.I.S

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :