· Nama :

Yang Maha Mulia Paduka Bonda Raja Selangor Raja Saidatul Ihsan binti Tengku Badar Shah

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 56 No. 498 10hb April 2003

· Pengurniaan Terdahulu :

2002 SELANGOR D.K.