· Nama :

Tan Sri Dato' Sri Dr. Ali bin Hamsa, PhD.
P.M.N.,S.J.M.K.,S.S.A.P.,S.S.M.Z.,S.U.N.S.,S.P.D.K., D.C.S.M.,D.I.M.P., D.P.N.S., A.S.D.K.,K.M.N.,A.M.N.,P.K.T.

· Jawatan :

- Ketua Pengarah, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri (2009 - 2012)

- Timbalan Ketua Pengarah di Program 'National Transformation & Advancement (NTA)', Unit Perancang Ekonomi (2007)

· No Kod :

- S.P.M.S

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :