· Nama :

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V
D.K., S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K.

· Jawatan :

Sultan Dan Yang DiPertuan Negeri Kelantan Darul Naim

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 64 No. 138 13 Januari 2011

· Pengurniaan Terdahulu :