· Nama :

Leftenan Jeneral Dato' Pahlawan (Dr) Haji Abd Razak Bin Md Yusoff
D.P.T.S., P.A.T., P.S.A.T., K.M.N., J.M.N.

· Jawatan :

Pakar Klinikal Kanan O&G, Markas Tentera Darat
Naib Pengerusi Jawatankuasa Dadah Angkatan Tentera Malaysia
Pengerusi Jawatankuasa Penubuhan Rejimen Perubatan Pakar
Ahli jawatankuasa Perubatan Sukan Komenwel
Ahli jawatankuasa Pertahanan Nuklear Biologikal dan Kimia Angkatan Tentera Malaysia

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 64 No. 138 13 Januari 2011

· Pengurniaan Terdahulu :