· Nama :

Yang Berhormat Tuan Teng Chang Khim

· Jawatan :

Speaker, Dewan Negeri Selangor
Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor kawasan Sungai Pinang (2004-2008)
Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor kawasan Bandar Klang ( 1999-2004)
Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor kawasan Bukit Gasing (1995-1999)
Peguambela dan Peguamcara di Tetuan Teng Chang Kim & Co (1995-2008)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 64 No. 138 13 Januari 2011

· Pengurniaan Terdahulu :