· Nama :

Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj
S.P.M.S.

· Jawatan :

Raja Muda Selangor

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 64 No. 138 13 Januari 2011

· Pengurniaan Terdahulu :

S.P.M.S (2005)