· Nama :

Yang Dihormati Tan Sri Ismail bin Omar
P.S.M., S.P.S.K., S.S.D.K., S.S.A.P., S.P.T.S., D.S.D.K., P.G.P.P., P.K.T.

· Jawatan :

Ketua Polis Negara

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 64 No. 138 13 Januari 2011

· Pengurniaan Terdahulu :