· Nama :

Prof. (E) Tan Sri Dato' Dr. Khoo Kay Kim
JSM, DPMP, PSN.

· Jawatan :

Pesuruhjaya SUHAKAM,
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia.
Penerbit buku-buku, monographs dan artikel-artikel dalam jurnal terutama dalam bidang sejarah Malaysia.

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 63 No. 77 21 Januari 2010

· Pengurniaan Terdahulu :