· Nama :

Y. A. B.Tan Sri Dato' Abd Khalid Bin Ibrahim
PSM, DPMS, DSAP.

· Jawatan :

Dato' Menteri Besar Selangor
Ahli Ex-Officio, Dewan di-Raja Selangor

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 63 No. 77 21 Januari 2010

· Pengurniaan Terdahulu :