· Nama :

Yang Amat Mulia Tengku Ahmad Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
SSSA, SPTJ, SSMT, DPMS, PSD.

· Jawatan :

Tengku Indera Setia Selangor
Ahli Dewan di-Raja Selangor

· No Kod :

- D.K.II.

· Warta :

Jilid 63 No. 77 21 Januari 2010

· Pengurniaan Terdahulu :