· Nama :

Y.Bhg. Tan Sri Haji Haniff bin Omar
P.M.N.,S.P.T.S.,S.P.M.J.,S.I.M.P.,D.H.M.S.,K.M.N.,P.P.T.,B.K.T.(Ketua Polis Negara)

· Jawatan :

· No Kod :

- S.S.S.A.

· Warta :

Jilid 45 No. 581 2hb Julai 1992

· Pengurniaan Terdahulu :