· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim
D.K.,D.K.(Selangor),S.P.M.J.,D.M.N.,S.M.N.,D.K.(Brunei),D.K.(Pahang),D.K.(Perak),S.P.M.K.,K.B.E.,C.M.G.,Sultan Johor

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 28 No. 136 27hb Mac 1975

· Pengurniaan Terdahulu :