· Nama :

Yang Amat Mulia Tengku Ismail Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj
D.P.M.S.

· Jawatan :

Tengku Besar Putra Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 30 No. 228 23hb Jun 1977

· Pengurniaan Terdahulu :