· Nama :

Y.B. Dato' Abdullah bin Ngah
D.P.M.S.,D.P.M.T.,D.P.M.J.,J.S.M.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 33 No. 352 5hb Jun 1980

· Pengurniaan Terdahulu :