· Nama :

Y.B.Dato' Haji Ahmad Zabri Bin Ibrahim
D.P.M.S., K.M.N.

· Jawatan :

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 46 No. 323 29hb April 1993

· Pengurniaan Terdahulu :