· Nama :

Y.Bhg. Dato' Hamzah bin Abdul Majid
D.P.M.S., S.M.S., K.M.N.

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 40 No. 1118 16hb Julai 1987

· Pengurniaan Terdahulu :