· Nama :

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah
D.K.P.,D.K.,D.K.M.,S.S.A.P.,S.I.M.P.,D.M.N.,D.K.(Perak),D.K.(Johor),D.K.(Kelantan),D.K.(Terengganu),D.K.(Perlis),D.K.(Kedah),D.K.(Brunei),D.K.(Negeri Sembilan),D.K.(Selangor),Hon. D. Litt(Malaya)

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 40 No. 1118 16hb Julai 1987

· Pengurniaan Terdahulu :