· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan Tuanku Bainun binti Mohd. Ali

· Jawatan :

Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan
Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 0 No. 643 2005

· Pengurniaan Terdahulu :

2005 Selangor DK