· Nama :

Y. A. B. Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad
D.K.(Johor), D.K. (Kelantan), D.K. (Kedah), D.K. (Perlis), D.U.K., S.P.M.J., S.P.M.S.,S.P.C.M.,S.S.D.K.,S.S.A.P.,S.S.M.T.,D.U.P.N.,S.P.D.K.,D.U.N.M.,D.P.(Sarawak), S.P.N.S.,.P.I.S.,

· Jawatan :

Perdana Menteri Malaysia

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 0 No. 499 10hb April 2003

· Pengurniaan Terdahulu :

2003 Selangor DK