· Nama :

Y.B. Dato' Haji Mohd. Khailani bin Mangon
D.P.M.S.

· Jawatan :

Ahli Dewan Undangan Kawasan Batu Laut

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 60 No. 3178 22 November 2007

· Pengurniaan Terdahulu :

2001 Selangor DPMS