· Nama :

Y.D.M. Raja Dato' Haji Abdul Hamid bin Raja Haji Nong
D.P.M.S.

· Jawatan :

Engku Maha Kurnia Bijaya Seri Amar Diraja Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 60 No. 3178 22 November 2007

· Pengurniaan Terdahulu :

2001 Selangor DPMS