· Nama :

Yang Amat Dihormati Raja Tan Sri Dato' Seri Arshad Alhaj bin Raja Tun Uda Alhaj
D.K.II, P.S.M, S.P.M.S, S.S.T.M., D.S.S.A., P.J.N.

· Jawatan :

- Engku Setia Lela Bestari
- Ahli Dewan di-Raja Selangor
- Canselor, Universiti Selangor (UNISEL)
- Pengerusi, Maxis Berhad
- Pengerusi, Ekuiti Nasional Berhad
- Pengerusi, Icon Offshore Berhad
- Pengerusi, Yayasan Raja Muda Selangor
- Pengerusi, Yayasan Amir
- Pengerusi, Yayasan Perpustakaan Raja Tun Uda
- Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor
- Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Yayasan DayaDiri

· No Kod :

- D.K. II

· Warta :

Jilid 74 No. 1 7hb Januari 2021

· Pengurniaan Terdahulu :