· Nama :

Yang Amat Mulia Tengku Puteri Nor Zehan Binti Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K.II, S.S.I.S., D.S.P.J.

· Jawatan :

- Tengku Puan Panglima Perlis
- Yang Dipertua, Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah (RACTAR)(2000 - kini)
- Patron, Special Children Society of Ampang (2004 - kini)
- Patron, Family Planning Association of Selangor and Wilayah Persekutuan (FPASWP)
  (2009 - kini)
- Honorary Advisor, Cheshire Home(2010- kini)
- Honorary Member, Inner Wheel Club of Kuala Lumpur (2003 - 2018)

· No Kod :

- D.K.II

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :