· Nama :

Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj
D.K.,S.P.M.S.,S.S.I.S.,S.P.M.K.

· Jawatan :

Raja Muda Selangor

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 70 No. 481 2hb Februari 2017

· Pengurniaan Terdahulu :

S.P.M.S. (2005)
S.S.I.S. (2010)
D.K . (2016)