· Nama :

Yang Mulia Dato' Raja Reza bin Raja Dato’ Zaib Shah Alhaj
D.S.I.S., S.M.S.

· Jawatan :

- Timbalan Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu di New York
- Kerabat Diraja Selangor

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :