· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-Lah
D.K., D.M.N., D.K.S.A., D.K.A., D.K. II (Selangor), S.P.C.M., S.P.T.S., S.P.M.P., Ph.D.(Harvard)

· Jawatan :

Sultan, Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Ridzuan

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 68 No. 292 15hb Januari 2015

· Pengurniaan Terdahulu :