· Nama :

Y.Bhg. Dato' Haji Mohd Amin bin Pipet @ Hj Abd Rahman
D.S.I.S.. A.S.A.

· Jawatan :

Pengarah Urusan, Syarikat Tuahmahir Sdn Bhd

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 57 No. 2274 2hb Disember 2004

· Pengurniaan Terdahulu :

1999 SELANGOR ASA
2003 SELANGOR DSIS