· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar

· Jawatan :

Sultan Dan Yang DiPertuan Bagi Negeri dan Jajahan Takhluk Johor Darul Takzim

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 64 No. 138 13 Januari 2011

· Pengurniaan Terdahulu :