· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Almutawakkil Alallah Sultan Iskandar Alhaj
D.K.

· Jawatan :

Sultan Johor

· No Kod :

- D.K.I.

· Warta :

Jilid 38 No. 1507 10hb Oktober 1985

· Pengurniaan Terdahulu :