· Nama :

Y.Bhg. Professor Dato' Dr. Mohd. Wahid bin Samsudin
D.P.M.S., P.C.M.

· Jawatan :

Dekan Pusat Pembangunan Mahasiswa

· No Kod :

DP 241 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 57 No. 2274 2hb Disember 2004

· Pengurniaan Terdahulu :

2001 MELAKA PCM
2003 SELANGOR DPMS