· Nama :

Y.Bhg. Professor Dato' Dr. Abdullah Al-Hadi bin Hj. Muhamed
D.P.M.S.

· Jawatan :

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

· No Kod :

DP 240 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 57 No. 2274 2hb Disember 2004

· Pengurniaan Terdahulu :

2003 SELANGOR DPMS