· Nama :

Y. Bhg. Dato' Abd.Nasir Bin Hassan
D.P.M.S., A.M.P.

· Jawatan :

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 62 No. 292 15 Januari 2009

· Pengurniaan Terdahulu :

2008 Selangor DPMS