· Nama :

Yang Maha Mulia Tengku Rahimah binti Al-Marhum Sultan Abdul Aziz
D.K.,S.P.M.S.

· Jawatan :

Tengku Ampuan Selangor

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 0 No. 180 28hb March 1963

· Pengurniaan Terdahulu :