· Nama :

Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
D.K.,K.O.M.,

· Jawatan :

Perdana Menteri Malaysia

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 18 No. 71 8th March 1965

· Pengurniaan Terdahulu :