· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim
D.M.N.,D.K.,D.K.(Selangor),S.M.N.,S.P.M.K.,S.J.M.K.,D.K.(Br.),

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 19 No. 100 24hb March 1966

· Pengurniaan Terdahulu :