·  Links Utama ·  Carian · 
Senarai Darjah Kebesaran > D.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Mejar Jeneral Dato' Shahrani Bin Mohd Sany,
D.P.M.S., D.S.N.S., P.A.T., J.S.M., S.D.K., K.M.N., A.A.P., P.J.M.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Yang Berbahagia Dato' Mohamed Nazim Bin Tun Abdul Razak,
D.P.M.S., D.J.M.K., D.S.A.P., D.M.S.M., J.P.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Dato' Prof. Dr. Mohd Azmi Bin Mohd Lila, PhD.,
D.P.M.S.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Dato' Ahmad Zaharin Bin Mohd Saad,
D.P.M.S., S.M.S., B.P.C.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Dato' Haji Ir.  Abdul Ghani Bin Hashim,
D.P.M.S., S.M.S., P.P.T.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109