·  Links Utama ·  Carian · 
Senarai Darjah Kebesaran > D.P.M.S.
Nama Y.B. Dato' Sri Chan Kong Choy,
S.S.A.P., D.S.A.P., D.P.M.S., D.P.M.K.
No Kod DP 226 - 'D.P.M.S.'
Nama Y.B. Dato' Zainuddin Maidin,
D.P.M.S., A.M.P., A.M.K., J.M.N., P.J.N.
No Kod DP 235 - 'D.P.M.S.'
Nama Y. Bhg. Tan Sri Dato' Lee Lam Thye,
P.S.M., D.P.M.P., D.P.M.S.
No Kod DP 230 - 'D.P.M.S.'
Nama Y.B. Senator Dato' Ratnam a/l Muthiah,
D.P.M.S., S.S.A., A.M.N., P.P.N., J.P.
No Kod DP 237 - 'D.P.M.S.'
Nama Y.B. Dato' Dr. Wong Sai Hou,
D.P.M.S.
No Kod DP 227 - 'D.P.M.S.'
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109