·  Links Utama ·  Carian · 
Senarai Darjah Kebesaran > D.P.M.S.
Nama Y.B. Datin Paduka Rafidah binti Abdul Aziz,
D.P.M.S.,A.M.N.,
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y.B. Dato' S. Samy Vellu,
D.P.M.S.,S.M.S.,AM.N.,P.C.M.,
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y.B. Mejar Jeneral (Udara) Dato' Mohamad bin Taib,
P.G.D.K.,D.P.M.S.,D.P.M.K.,S.M.P.,P.S.K.,A.M.N.,
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y.B. Dato' Mohd. Sopie bin Sheikh Ibrahim,
D.P.M.S.,P.G.D.K.,J.M.N.,J.P.,
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y.Bhg. Dato' P. Alegandra,
D.P.M.S.,K.M.N.,S.M.S.,P.J.K.,
No Kod - 'D.P.M.S.'
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109