·  Links Utama ·  Carian · 
Senarai Darjah Kebesaran > D.P.M.S.
Nama Y. B. Dato' Haji Mohd Sharif bin Jajang,
D.P.M.S., S.S.A., A.M.N., P.J.K.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y. Bhg. Dato' Haji Jumaat bin Dato' Haji Mohd Noor,
D.P.M.S., J.S.M., S.D.K., S.M.J.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y. Bhg. Dato' Charan Dess a/l Sadhu Ram,
D.P.M.S.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Yusoff bin Hashim,
D.P.M.S., S.S.A., B.C.M.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Nama Y. Bhg. Dato' Mohd Hoessein Enas,
D.P.M.S., A.M.N., A.S.D.K.
No Kod - 'D.P.M.S.'
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109